Sociaal jaarverslag 2017

Naar de kracht van samen

HOE GAAT HET MET JE KIND?

Samen met ouders dragen wij verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. Vanuit dat perspectief communiceren wij en werken wij samen met ouders. We ondersteunen, adviseren en bieden hen handvatten. Kinderopvang Humanitas is immers veel meer dan opvang. Met onze pedagogische kennis en kunde bieden wij kinderen elke dag weer de kans zich optimaal te ontwikkelen, in het eigen tempo en met de eigen behoeften als uitgangspunt. We vertellen ouders graag wat we gedaan hebben en hoe het gaat met hun kind. Niet alleen tijdens het breng- en haalmoment, maar ook gedurende de dag. Bijvoorbeeld met onze Ouder App.

LEUK EN GERUSTSTELLEND

Op eenvoudige wijze altijd (online) verbonden, dát is het idee achter de Ouder App. Ouders kunnen foto’s bekijken, berichtjes naar de groep sturen en bladeren in het hand-in-hand boekje. De app wordt ook gebruikt voor het registreren van ruildagen en doorgeven van afwezigheid. Barbara, moeder, vertelt: “Ik vind het heel prettig dat het zo kan. Het is steeds weer leuk om foto’s te zien. Zelf zet ik elke ochtend iets in het dagboekje en lees ’s avonds terug hoe de dag is geweest. De app is makkelijk in gebruik en prettig vormgegeven, eigenlijk wijst het zich vanzelf.” De Ouder App maakt laagdrempelig contact tussen ouder en groep mogelijk. Natuurlijk in een beveiligde en afgeschermde omgeving. Marjolein de Rooij, projectleider Ouder App, ziet positieve cijfers: “We zijn heel tevreden over de uitrol van de Ouder App. 87% van de ouders is actief en we krijgen veel enthousiaste reacties. Ook de pedagogisch medewerkers vinden de Ouder App leuk en handig. Zo blijft al hun aandacht gefocust op de kinderen.”

MINDER PAPIERWERK, MEER PLEZIER

Dankzij de digitale innovatie in de vorm van de Ouder App zijn ouders altijd op de hoogte. In de toekomst willen we ouders via de app nóg meer informatie geven over de ontwikkeling van hun kind en breder advies, zoals antwoord op opvoed- en ontwikkelingsvragen. Zonder allerlei papierwerk. Zowel ten behoeve van de administratie van pedagogisch medewerkers en ouders, als in het belang van het milieu, bedenken we steeds vaker innovatieve oplossingen. Een schone, duurzame en leefbare omgeving voor kinderen, nu en in de toekomst. In 2018 wordt er daarom verder gedigitaliseerd, bijvoorbeeld door de introductie van ondertekenen.nl, waarmee overeenkomsten voor de plaatsing van kinderen voortaan digitaal ondertekend worden.