Sociaal jaarverslag 2017

Naar de kracht van samen

IEDEREEN TELT MEE

Kinderopvang Humanitas gelooft in gelijke ontwikkelkansen en inclusie van iedereen in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud, mensen met uitdagingen en beperkingen, van verschillende herkomst en achtergrond, mee kan en mag doen. Iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren aan (de cirkel rondom) het kind. Als organisatie zetten wij daarom in op samenwerking met diverse partners in de lokale gemeenschap, want ieder kind verdient de kans om volop mee te doen binnen de eigen sociale omgeving.

SAMEN DOEN EN KANSEN GRIJPEN

De uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn gebaseerd op inclusie en integratie. Kinderen met een zorgvraag stromen nu zoveel mogelijk door in het reguliere onderwijs. Maar de integratie van kinderen met een zorgvraag begint al eerder, als ze nog geen vier jaar zijn. De samenwerking tussen zorgpartners en kinderopvang is dus zeer relevant. Bij kinderdagverblijf Alles Kid(t)s en buitenschoolse opvang Wizz Kid(t)s in Heerlen bieden wij plaats aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang-groep van Radar, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het doel is kinderen in de eigen leefomgeving te helpen en hen te laten deelnemen aan reguliere voorzieningen door zorg en opvang te verbinden. Locatiemanager Annie Klaverkamp vertelt: “Zo hebben zorgprofessionals meer contact met ouders en het netwerk rondom het kind en wordt zorg laagdrempeliger. Daarnaast zijn zorgprofessionals binnen handbereik om even mee te kijken en te denken, als een kind binnen de reguliere kinderopvang of buitenschoolse opvang extra zorg nodig heeft.” Ook in Zuid-Holland is er samenwerking tussen zorg en opvang. Hier dragen jong en oud met een verstandelijke beperking bij aan taken binnen de opvang, bijvoorbeeld het dekken of afruimen van de tafel en de was.

KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST

Ieder kind krijgt bij ons de mogelijkheid zich optimaal te ontplooien en deel te nemen aan de maatschappij. Om die reden werken we samen met allerlei partijen binnen de zorg, verenigingen sport, cultuur en bijvoorbeeld bibliotheken. De samenwerking met organisaties in de lokale leefomgeving wordt in de toekomst nog belangrijker. Samen kunnen we veel bereiken: de ontwikkeling van kinderen stimuleren, ondersteuning bieden en zorg optimaliseren.