Sociaal jaarverslag 2017

Naar de kracht van samen

INTRINSIEK BETROKKEN

Onze professionals zijn de belangrijkste kracht van Kinderopvang Humanitas. Iedere dag opnieuw zorgen zij ervoor dat kinderen nieuwe dingen leren en ontdekken, plezier hebben en zich thuis voelen. Vanuit hun kennis en ervaring maken zij onze belofte waar. Hun inzet, bevlogenheid, betrokkenheid, loyaliteit en interesse in kinderen zijn ons bestaansrecht. Wij willen investeren in (het vak van) onze professionals. Zij staan in hun kracht wanneer zij zich kunnen ontwikkelen, meebeslissen en samen de dag invullen. Daarom leren en ontwikkelen we permanent van en met elkaar: door kennis te delen, te inspireren en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

LEREN EN ONTWIKKELEN

De eigen inbreng van medewerkers binnen de organisatie is breed. Ieders inbreng is waardevol. We voeren gesprekken op de werkvloer, organiseren sessies over de nieuwe strategie en de Ondernemingsraad informeert en doet onderzoek onder medewerkers. Ilona Prevos, pedagogisch medewerker en ambtelijk secretaris van de OR, vertelt op welke manier collega’s betrokken worden: “De OR zet achterbanraadpleging in op allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld waar het gaat over ‘Plezier in je werk’ of de nieuwe bedrijfskleding. De respons is hoog. Zo leefde het onderwerp bedrijfskleding afgelopen jaar heel erg.” De resultaten van ons onderzoek worden besproken met de Raad van Bestuur, waardoor deze een goed beeld krijgt van wat er speelt binnen de organisatie en hiernaar kan handelen. Daarnaast neemt de OR deel aan verschillende werkgroepen, waardoor het een klankbord is voor allerlei onderwerpen. MijnKinderopvangHumanitas is een belangrijke bron van informatie. We richten ons op de ontwikkeling van onze professionals, waarbij zij elkaar kunnen inspireren. Met zoveel locaties levert het delen van ideeën en mogelijkheden veel op. Soms vormen locaties samen een werkgroep, bijvoorbeeld voor Ruim baan met baby’s. “Je zit dan met een aantal locaties samen om ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen. Daarnaast is de besloten Facebookpagina een snelle en makkelijke manier om contact te houden met elkaar,” vertelt Ilona. Collega’s kunnen zo direct inspiratie uitwisselen en hun stem laten horen.

DELEN EN INSPIREREN

In de toekomst gaan we verder met het ontwikkelen van processen en systemen, die de betrokkenheid van medewerkers en hun mogelijkheden tot leren en ontwikkelen versterken. We starten een eigen opleidingsacademie. Social intranet wordt opgezet, dat werknemers de mogelijkheid biedt kennis en ideeën te delen, elkaar te vinden en te enthousiasmeren. Een uitgebreid medewerkersonderzoek geeft inzicht in wat medewerkers nodig hebben om zich optimaal te ontplooien. Als werkgever willen wij onze mensen inspireren, hen begeleiden met aandacht en deskundigheid, hun talenten zien en benutten.