Sociaal jaarverslag 2017

Naar de kracht van samen

GEMEENSCHAP ALS VERBINDING

Kinderopvang Humanitas is een unieke vindplaats van een grote groep kinderen tussen de 0 en 4 jaar. We hebben kijk op hun ontwikkeling en signaleren eventuele ontwikkelingsachterstanden in een vroeg stadium. Waar mogelijk bieden wij hulp of oplossingen. In samenwerking met gemeenten ontstaan bijzondere initiatieven, die kindpartners verbinden en de cirkel rondom het kind versterken. Kinderopvang Humanitas draagt op diverse manieren bij aan het welzijn van kinderen in hun lokale omgeving, binnen de hele breedte van kinderopvang en ontwikkeling: van taal tot fysieke conditie. Bijvoorbeeld door middel van VVE. We bieden kinderen een gezonde basis, een goede voorbereiding op school en werken aan een soepele overgang naar het basisonderwijs. En ook vanuit de BSO dragen wij bij aan optimale ontwikkeling.

GELIJKE KANSEN VOOR IEDER KIND

In Almelo, waar relatief veel anderstalige kinderen wonen, is De Cirkel met subsidie van de gemeente een bijzonder taalproject gestart. “Vaak leren kinderen van elkaar, maar in peutergroepen met veel anderstalige kinderen gebeurt dit minder. We hebben daarom op 2 locaties in de stad een groep die op vijf ochtenden in de week een programma met twee speciaal geschoolde medewerkers verzorgd,” vertelt beleidsmedewerker Elly Boerkamp.“Verwacht wordt dat de ouders ook elke twee weken deelnemen aan het ouderprogramma. Zij leren daar hoe ze op een speelse manier de woorden die hun kind aangeboden krijgt, thuis kunnen oefenen. Dat het programma succesvol is, blijkt uit het feit dat 63 van de 65 kinderen die het tot nu toe gevolgd hebben, taalvaardig genoeg zijn om door te stromen naar het reguliere onderwijs. Ook in regio Weert bieden we ondersteuning aan anderstalige kinderen. Regiodirecteur Sander Pommé vertelt: “In het AZC zijn we in samenwerking met het COA een soort peuterspeelzaal begonnen waar alle kinderen van 2-4 jaar mogen aanschuiven. Zij worden voorbereid op de Nederlandse maatschappij en een goede start op school. Ook biedt het de kinderen een zinvolle dag-invulling.”

IN GOEDE GEZONDHEID

Op gemeentelijk niveau is veel te doen over de gezondheid van kinderen. In de gemeente Oost-Gelre is een ketenpartnerschap ‘overgewicht’ gevormd in samenwerking met verschillende partijen, zoals huisartsen, consultatiebureau, sportverenigingen, fysiotherapeuten en scholen. Locatiemanager Lenie Limbeek vertelt: “We hebben natuurlijk al ons eigen voedingsbeleid en scholen doen daaraan mee. De scholen zijn getraind door de GGD.” Daarnaast worden ouders geïnformeerd over gezonde voeding. “De volgende stap is om via social media meer aandacht hiervoor te krijgen. Vanuit het armoedebeleid kunnen kinderen met een indicatie overigens deelnemen aan Move2kids.”


Met onze pedagogische kennis en kunde kunnen we veel realiseren, samen met andere partijen die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. In de toekomst wordt die samenwerking tussen kindpartners verder versterkt, waarbij de lokale kracht van de gemeenschap centraal staat. Op deze wijze zetten wij de kracht van samen in, zodat ieder kind gelijke kansen krijgt zich ten volle te ontwikkelen.