Sociaal jaarverslag 2017

Naar de kracht van samen

Met het benoemen van nut en noodzaak van een nieuwe strategie voor Kinderopvang Humanitas, hebben we in 2017 een start gemaakt met onze transitie. De lokale omgeving is voor kinderen bepalend in hun ontwikkeling, en daarmee staat voor ons die lokale omgeving centraal in onze nieuwe strategie. Voorbeelden uit de praktijk, lopende projecten en plannen, nieuwe contacten en ideeën of initiatieven tot samenwerking: dit alles is illustratief voor de nieuwe focus van Kinderopvang Humanitas. Met onze pedagogische kwaliteit versterken we de lokale cirkel rondom het kind, in samenwerking met partners. De homepage brengt dit mooi in beeld.


Wij nemen de verantwoordelijkheid om kinderen die bij ons komen de beste kansen te bieden. Optimale kindontwikkeling is waar ons hart ligt en heeft onze absolute prioriteit. Dit houdt in de praktijk in dat we behoeften signaleren, kijken wat nodig is en wat werkt. Wij zijn doeners met hart, hoofd en handen. Meer dan 90% van onze collega's werken als pedagogisch medewerker direct met onze kinderen, dagelijks.


Dat daar de kracht van onze organisatie ligt is evident. Zij geven concreet inhoud aan onze strategie en vorm aan onze lokale positie. Persoonlijk ervaar ik het als een voorrecht deel uit te mogen maken van dit proces. Kinderen hebben de toekomst: veelgehoord, maar daarom niet minder waar. Onze maatschappelijke impact is verstrekkend en dat maakt de weg die wij inslaan meer dan waardevol. Bepalend zelfs, voor de toekomst van velen.


Want kleine kinderen worden groot. Hoe zal hun leven er uit zien over 15 jaar? Of 30? Ik voel mij trots een bijdrage te mogen leveren aan hun groei en ontwikkeling. Deze rode draad blijft voor mij altijd voelbaar, soms te midden van beleidstaal en strategische keuzes.

De transitie van Kinderopvang Humanitas krijgt momentum in 2018, en ook daarna zal onze organisatie met aanpassingen en veranderingen te maken krijgen. We maken die beweging met al onze collega’s, partners én met de kinderen. Want we staan voor inclusie van alle betrokkenen.


Op naar de kracht van samen!

Jan-Evert Post

Lid Raad van Bestuur